Xem “vua bán tải” Ford Ranger tiến hoá qua từng thời kỳ

Google News

Trong hơn 40 năm qua, khách hàng trên toàn thế giới đã trông cậy vào khả năng vận hành và sự tin cậy của Ford Ranger để làm được nhiều hơn những gì họ yêu thích.

Xem “vua ban tai” Ford Ranger tien hoa qua tung thoi ky
 

Thảo Nguyễn