Vừa cập bến đại lý, Ford Ranger Raptor 2023 đã "kèm lạc" 40 triệu đồng

Google News

Do số lượng Ford Ranger Raptor 2023 về đại lý thời điểm này khá khan hiếm nên các khách hàng muốn nhận xe sớm thì phải kèm “lạc” 40 triệu đồng.

  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
  • Vua cap ben dai ly, Ford Ranger Raptor 2023 da
Hải Nam