Xiaomi đã giao được 20.000 chiếc SU7 sau 77 ngày ra mắt

Google News

Xiaomi đã giao chiếc SU7 thứ 20.000 vào ngày 13/6 vừa qua, hai tháng rưỡi sau khi ra mắt vào ngày 28/3, công ty cho biết. Xiaomi dự kiến ​​sẽ cung cấp 120.000 chiếc SU7 vào năm 2024.

  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-2
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-3
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-4
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-5
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-6
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-7
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-8
  • Xiaomi da giao duoc 20.000 chiec SU7 sau 77 ngay ra mat-Hinh-9
Nguyễn Chung