12 tập đoàn quân Nga ít tay súng hơn 23 lữ đoàn Ukraine?

Quân đội Nga điều 12 tập đoàn quân quân chủ lực, nhưng tại sao sau hơn 100 ngày chiến đấu ác liệt, vẫn không thể tiêu diệt được 23 lữ đoàn của Quân đội Ukraine?

  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-2
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-3
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-4
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-5
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-6
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-7
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-8
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-9
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-10
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-11
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-12
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-13
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-14
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-15
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-16
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-17
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-18
  • 12 tap doan quan Nga it tay sung hon 23 lu doan Ukraine?-Hinh-19
Tiến Minh (theo Sina)