24 giờ Nga tràn ngập 7 khu dân cư, Mỹ kêu gọi Ukraine triệt thoái

Quân đội Nga trong vòng 24 giờ qua liên tiếp chiếm 7 khu dân cư tại Zaporozhye; Mỹ kêu gọi Ukraine rút quân khỏi thành phố Bakhmut; phương Tây gấp rút giúp Ukraine trang bị 10 lữ đoàn thiết giáp.

 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-2
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-3
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-4
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-5
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-6
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-7
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-8
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-9
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-10
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-11
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-12
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-13
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-14
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-15
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-16
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-17
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-18
 • 24 gio Nga tran ngap 7 khu dan cu, My keu goi Ukraine triet thoai-Hinh-19
Tiến Minh