30.000 lính Ukraine bị khoá chặt ở Bakhmut bởi pháo binh Nga

Có thể Quân đội Ukraine sẽ không giữ được thành phố Bakhmut; tuy nhiên 30.000 quân Ukraine tại đây cũng không thể rút lui dễ dàng, vì những con đường thoát về hướng tây, đã bị pháo binh Nga khống chế.

 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-2
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-3
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-4
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-5
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-6
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-7
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-8
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-9
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-10
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-11
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-12
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-13
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-14
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-15
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-16
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-17
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-18
 • 30.000 linh Ukraine bi khoa chat o Bakhmut boi phao binh Nga-Hinh-19
Tiến Minh