70.000 quân Ukraine sẽ bị nhốt trong nồi hầm Slavyansk?

Nằm trong tam giác phòng thủ Sieverodonetsk– Slavyansk – Kramatorsk tại Donbass; mặc dù mặt trận tại Sieverodonetsk chưa im tiếng súng, nhưng thành phố Slavyansk sẽ là mục tiêu tiếp theo của Quân đội Nga.

 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-2
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-3
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-4
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-5
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-6
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-7
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-8
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-9
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-10
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-11
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-12
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-13
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-14
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-15
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-16
 • 70.000 quan Ukraine se bi nhot trong noi ham Slavyansk?-Hinh-17
Tiến Minh