Đạn pháo: Yếu tố quyết định thành bại của Quân đội Ukraine

Không phải quân số ít hay nhiều, vấn đề đạn pháo cho Quân đội Ukraine chiến đấu tại Donbass là vấn đề mấu chốt, yếu tố quyết định sự sống còn và bây giờ tất cả trông chờ vào sự giúp đỡ của NATO.

 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-2
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-3
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-4
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-5
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-6
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-7
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-8
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-9
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-10
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-11
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-12
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-13
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-14
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-15
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-16
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-17
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-18
 • Dan phao: Yeu to quyet dinh thanh bai cua Quan doi Ukraine-Hinh-19
Tiến Minh