Ảnh hiếm những ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954

Nhật Vi -

(Kiến Thức) - Bộ ảnh được tạp chí Life của Mỹ thực hiện tại Hà Nội vào những ngày tháng 10/1954 khi chính quyền Việt Minh tiến vào tiếp quản thủ đô.