Ảnh hiếm những ngày tiếp quản Thủ đô năm 1954

Bộ ảnh được tạp chí Life của Mỹ thực hiện tại Hà Nội vào những ngày tháng 10/1954 khi chính quyền Việt Minh tiến vào tiếp quản thủ đô.

Nhật Vi