Bakhmut đang đếm ngược; lính Ukraine dần cạn tiếp tế

Tình hình Bakhmut đang đếm ngược, mặc dù 80.000 quân tiếp viện đang khẩn trương áp sát bên ngoài thành phố, nhưng quân Ukraine có thể hết đạn và lương thực trong vài ngày tới.

 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-2
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-3
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-4
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-5
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-6
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-7
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-8
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-9
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-10
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-11
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-12
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-13
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-14
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-15
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-16
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-17
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-18
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-19
 • Bakhmut dang dem nguoc; linh Ukraine dan can tiep te-Hinh-20
Tiến Minh