500 mét cuối cùng cực kỳ ác liệt tại Bakhmut

Chỉ còn 500 mét cuối cùng là lính đánh thuê Wagner đã cắm được lá cờ của họ trên nóc tòa nhà thị chính thành phố Bakhmut, nhưng điều đó không hề đơn giản, khi các trận giao tranh đường phố đẫm máu đang diễn ra.

 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-2
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-3
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-4
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-5
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-6
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-7
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-8
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-9
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-10
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-11
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-12
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-13
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-14
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-15
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-16
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-17
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-18
 • 500 met cuoi cung cuc ky ac liet tai Bakhmut-Hinh-19
Tiến Minh