Những binh lính nước ngoài trong trong lực lượng đánh thuê Wagner

Ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty quân sự tư nhân Wagner (Wagner PMC) nói về các chiến binh đến từ Afghanistan và các quốc gia khác trong lực lượng của ông.

 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-2
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-3
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-4
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-5
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-6
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-7
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-8
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-9
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-10
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-11
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-12
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-13
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-14
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-15
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-16
 • Nhung binh linh nuoc ngoai trong trong luc luong danh thue Wagner-Hinh-17
Tiến Minh