Lính đánh thuê Wagner thọc sâu chiếm làng Bogdanovka gần Bakhmut

Google News

Lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã nghi binh đánh lừa Quân đội Ukraine tại Bakhmut là chiếm làng Khromovo, nằm trên đường đến Chasov Yar; tuy nhiên mục tiêu chính lại là làng Bogdanovka gần Bakhmut.

 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-2
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-3
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-4
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-5
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-6
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-7
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-8
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-9
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-10
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-11
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-12
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-13
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-14
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-15
 • Linh danh thue Wagner thoc sau chiem lang Bogdanovka gan Bakhmut-Hinh-16
Tiến Minh