Bản nâng cấp thiết giáp BRDM-2 Việt Nam: "Cân" được cả xe tăng T-62BV

Theo Việt Dũng/ANTĐ -

BRDM-2M là phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe thiết giáp trinh sát nổi tiếng BRDM-2 được chế tạo từ thời Liên Xô.

 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam:
 • Ban nang cap thiet giap BRDM-2 Viet Nam: