Báo Nga: Việt Nam là quốc gia đầu tiên quan tâm đến Su-57

Mặc dù Su-57 vẫn chưa được sản xuất với số lượng lớn nhưng đã có nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm đến loại máy bay hiện đại này, đặc biệt là các quốc gia Đông Nam Á.

 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-2
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-3
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-4
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-5
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-6
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-7
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-8
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-9
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-10
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-11
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-12
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-13
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-14
 • Bao Nga: Viet Nam la quoc gia dau tien quan tam den Su-57-Hinh-15
Thái Hòa