Chưa có động cơ mới, Su-57 vẫn chưa phải là "tiêm kích thế hệ 5"?

(Kiến Thức) - Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga sẽ chưa thể trang bị động cơ mới "Sản phẩm 30" trong tương lai gần, đây là điều khẳng định của Bộ Quốc phòng Nga; như vậy Su-57 tiếp tục chưa phải là chiến đấu cơ thế hệ 5 theo đúng nghĩa.

 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
 • Chua co dong co moi, Su-57 van chua phai la
Tiến Minh