Báo Ukraine: Việt Nam mua động cơ tàu tên lửa Molniya - đóng thêm?

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Không loại trừ khả năng việc Việt Nam nhập khẩu thêm 5 động cơ tuabin khí phục vụ mục đích chế tạo thêm các tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya Đề án 12418 do Nga thiết kế.

 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-2
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-3
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-4
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-5
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-6
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-7
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-8
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-9
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-10
 • Bao Ukraine: Viet Nam mua dong co tau ten lua Molniya - dong them?-Hinh-11