Bất ngờ trước pháo tự hành 2S22 Bohdana phiên bản 2.0 của Ukraine

Google News

Nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí và đạn pháo nước ngoài, Ukraine đã tăng cường sản xuất loại pháo tự hành Bohdana với nhiều công nghệ hiện đại.

 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-2
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-3
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-4
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-5
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-6
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-7
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-8
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-9
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-10
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-11
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-12
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-13
 • Bat ngo truoc phao tu hanh 2S22 Bohdana phien ban 2.0 cua Ukraine-Hinh-14
Lê Quang (Theo Army Recognition)