Bất ngờ: Ukraine khiếp sự xe phá mìn Nga hơn cả xe tăng chủ lực

Các phương tiện phá mìn và bắc cầu của công binh Nga, đang áp sát biên giới Ukraine; mặc dù không phải là vũ khí, nhưng lại khiến Ukraine sợ hơn cả xe tăng.

 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-2
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-3
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-4
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-5
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-6
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-7
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-8
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-9
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-10
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-11
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-12
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-13
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-14
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-15
 • Bat ngo: Ukraine khiep su xe pha min Nga hon ca xe tang chu luc-Hinh-16
Tiến Minh