Nóng: Quân đội Ukraine yêu cầu NATO giúp đỡ để chiếm lại Donbass

Quân đội Ukraine đã chính thức yêu cầu NATO giúp đỡ để chiếm lại Donbass và hiện tại, lực lượng chính đã áp sát đường giới tuyến giáp Donbass 1,5km.

 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-2
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-3
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-4
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-5
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-6
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-7
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-8
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-9
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-10
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-11
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-12
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-13
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-14
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-15
 • Nong: Quan doi Ukraine yeu cau NATO giup do de chiem lai Donbass-Hinh-16
Tiến Minh