Bí mật giúp tiêm kích Israel tự do không kích ở Syria

Quân đội chính phủ Syria hiện có gần 1.000 hệ thống tên lửa phòng không và hơn 4.000 pháo phòng không. Tại sao có lực lượng phòng không hùng hậu như vậy, nhưng Syria vẫn để Không quân Israel ra vào không phận như chỗ không người?

 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-2
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-3
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-4
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-5
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-6
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-7
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-8
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-9
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-10
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-11
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-12
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-13
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-14
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-15
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-16
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-17
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-18
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-19
 • Bi mat giup tiem kich Israel tu do khong kich o Syria-Hinh-20
Tiến Minh