Biến thể đặc biệt của tàu tên lửa Molniya Hải quân Việt Nam đang dùng

PV -

(Kiến Thức) - Biến thể tàu tên lửa Molniya này có thiết kế tổng thể hoàn toàn khác biệt so với các tàu tên lửa Molniya đang được Hải quân Việt Nam, Ấn Độ và Turkmenista sử dụng, trong đó nổi bật nhất là thiết kế thượng tầng.

  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-2
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-3
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-4
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-5
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-6
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-7
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-8
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-9
  • Bien the dac biet cua tau ten lua Molniya Hai quan Viet Nam dang dung-Hinh-10