Uy lực tàu chiến “mạnh nhất Trung Đông” của Israel

Google News

Với trang bị vũ khí, thiết bị trên tàu, khả năng chiến đấu của lớp tàu Sa’ar 6 được đánh giá tương đương với những chiếc tàu khu trục.

 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-2
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-3
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-4
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-5
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-6
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-7
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-8
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-9
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-10
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-11
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-12
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-13
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-14
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-15
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-16
 • Uy luc tau chien “manh nhat Trung Dong” cua Israel-Hinh-17
Lê Quang (Tổng hợp)