Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine: Tình hình Donbass “tồi tệ hơn tưởng tượng“

Phía Ukraine khẳng định Quân đội Ukraine đã mất vị trí chiến lược, và giao tranh ở khu vực Donbas đã lên tới "cường độ cao nhất".

 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-2
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-3
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-4
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-5
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-6
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-7
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-8
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-9
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-10
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-11
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-12
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-13
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-14
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-15
 • Bo truong Ngoai giao Ukraine: Tinh hinh Donbass “toi te hon tuong tuong“-Hinh-16
Tiến Minh (theo CCTV)