Nhóm biệt kích Nga mắc kẹt sâu trong hậu phương Ukraine

Biệt kích Nga đã đổ bộ vào tỉnh Liviv, chỉ điểm cho không quân tấn công vào đoàn xe vũ khí của NATO; tuy nhiên họ đã bị phía Ukraine bao vây.

 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-2
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-3
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-4
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-5
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-6
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-7
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-8
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-9
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-10
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-11
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-12
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-13
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-14
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-15
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-16
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-17
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-18
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-19
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-20
 • Nhom biet kich Nga mac ket sau trong hau phuong Ukraine-Hinh-21
Tiến Minh (theo Sohu)