Ba Lan viện trợ “cối lủi” cho Ukraine để chiến tranh du kích

Ba Lan đã cung cấp cho Quân đội Ukraine những khẩu súng cối đặc biệt, không cần có chân và kính ngắm, có thể bắn nhanh và rút nhanh nhưng vẫn chính xác.

 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-2
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-3
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-4
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-5
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-6
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-7
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-8
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-9
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-10
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-11
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-12
 • Ba Lan vien tro “coi lui” cho Ukraine de chien tranh du kich-Hinh-13
Tiến Minh