Tại sao Nga đưa pháo tự hành ZSU-23-4 Shilka tới Donbass?

Pháo tự hành ZSU-23-4 Shilka của Nga, được ví là “cây chổi sắt", khi có thể bắn tới 4.000 viên đạn trong một phút và đã được điều tới chiến tuyến Donbass.

 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-2
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-3
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-4
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-5
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-6
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-7
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-8
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-9
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-10
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-11
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-12
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-13
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-14
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-15
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-16
 • Tai sao Nga dua phao tu hanh ZSU-23-4 Shilka toi Donbass?-Hinh-17
Tiến Minh (theo Sina)