Bộ trưởng Shoigu: Hãy cho Ukraine biết sức mạnh bom chùm Nga

Google News

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho rằng, hãy cho Ukraine biết thế nào là sức mạnh của bom chùm Nga.

 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-2
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-3
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-4
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-5
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-6
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-7
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-8
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-9
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-10
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-11
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-12
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-13
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-14
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-15
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-16
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-17
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-18
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-19
 • Bo truong Shoigu: Hay cho Ukraine biet suc manh bom chum Nga-Hinh-20
Tiến Minh (theo SVpressa, Reporter, MO)