Bộ "tứ nguyên tử" trong kho vũ khí của Ấn Độ

Google News

Mặc dù ít được truyền thông chú ý đến nhưng kho vũ khí hạt nhân của Ấn Độ đang ngày càng được phát triển và sở hữu những vũ khí rất hiện đại.

 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
 • Bo
Lê Quang (Military Watch)