Bom FAB-3000 đã phải là “siêu bom” của Quân đội Nga?

Google News

Việc Nga nối lại sản xuất loại bom FAB-3000 có trọng lượng 3 tấn đã gây ra những tranh luận trái chiều; vậy FAB-3000 thực sự có phải là “siêu bom” của Nga?

 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-2
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-3
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-4
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-5
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-6
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-7
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-8
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-9
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-10
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-11
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-12
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-13
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-14
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-15
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-16
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-17
 • Bom FAB-3000 da phai la “sieu bom” cua Quan doi Nga?-Hinh-18
Tiến Minh (Theo Topwar, Sina)