Bom lượn GLSDB không thể thay thế vai trò của pháo binh Ukraine

Google News

Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng bom lượn GLSDB để tấn công mục tiêu, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng loại vũ khí này vẫn không thể giúp ích được nhiều cho Ukraine.

 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-2
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-3
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-4
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-5
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-6
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-7
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-8
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-9
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-10
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-11
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-12
 • Bom luon GLSDB khong the thay the vai tro cua phao binh Ukraine-Hinh-13
Lê Quang (Theo Forbes)