Bom SPICE 250 ER của Israel có gì khiến mọi quốc gia ao ước?

Google News

Công nghệ bom SPICE 250 ER của Israel, có tầm bay đến 150km, đủ sức tiêu diệt mọi trận địa phòng không phổ biến hiện nay.

 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-2
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-3
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-4
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-5
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-6
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-7
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-8
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-9
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-10
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-11
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-12
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-13
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-14
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-15
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-16
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-17
 • Bom SPICE 250 ER cua Israel co gi khien moi quoc gia ao uoc?-Hinh-18
Tiến Minh (theo Reporter)