Bùn lầy Ukraine có thể nhấn chìm xe tăng M1 Abrams

Google News

Việc Mỹ “sớm viện trợ” xe tăng M1A1 Abrams cũng chưa phải là điều mừng, khi bùn lầy ở miền đông Ukraine có thể khiến Abrams trở thành mục tiêu dễ dàng của tên lửa chống tăng vác vai có điều khiển (ATGM) Kornet của quân Nga.

 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-2
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-3
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-4
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-5
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-6
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-7
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-8
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-9
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-10
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-11
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-12
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-13
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-14
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-15
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-16
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-17
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-18
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-19
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-20
 • Bun lay Ukraine co the nhan chim xe tang M1 Abrams-Hinh-21
Tiến Minh (theo Bulgarian Military)