Cách Không quân Nga đã trưởng thành từ chiến trường Syria

Không quân Nga đã chứng minh sự cải tiến về kỹ thuật và chiến thuật của họ trong 6 năm hoạt động tại chiến trường Syria; trong đó có sử dụng lấy chiến tranh lấy mạng làm trung tâm theo kiểu phương Tây.

 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-2
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-3
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-4
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-5
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-6
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-7
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-8
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-9
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-10
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-11
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-12
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-13
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-14
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-15
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-16
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-17
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-18
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-19
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-20
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-21
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-22
 • Cach Khong quan Nga da truong thanh tu chien truong Syria-Hinh-23
Tiến Minh