Chasov Yar chỉ là đòn nghi binh, lộ diện mục tiêu thực sự của Nga

Google News

Các chuyên gia quân sự đã phát hiện ra rằng, Nga đang biến Chasov Yar thành một “máy xay thịt” để hút quân chủ lực Ukraine và tìm ra nhiều vị trí mỏng yếu chí mạng.

 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-2
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-3
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-4
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-5
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-6
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-7
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-8
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-9
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-10
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-11
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-12
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-13
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-14
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-15
 • Chasov Yar chi la don nghi binh, lo dien muc tieu thuc su cua Nga-Hinh-16
Lê Quang (Theo NetEase)