Chasov Yar nguy cấp, Ukraine đưa gấp Trung đoàn Kraken sang tăng viện

Google News

Trong khi mọi chú ý đổ dồn về mặt trận Kharkov, thì quân Nga tăng tốc tiến công vào Chasov Yar, buộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phải chuyển trung đoàn đặc biệt Kraken sang tăng viện cho Chasov Yar.

 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-2
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-3
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-4
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-5
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-6
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-7
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-8
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-9
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-10
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-11
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-12
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-13
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-14
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-15
 • Chasov Yar nguy cap, Ukraine dua gap Trung doan Kraken sang tang vien-Hinh-16
Tiến Minh (Theo Topwar)