Mặt trận Kharkov - màn đọ sức đỉnh cao giữa hai chiến tướng

Google News

Đằng sau chiến trường trọng điểm Kharkov đang diễn ra là cuộc đọ sức đỉnh cao giữa hai chiến tướng, một bên là Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine và bên kia là Tướng Lapin, Tư lệnh Cụm quân phương Bắc.

 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-2
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-3
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-4
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-5
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-6
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-7
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-8
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-9
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-10
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-11
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-12
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-13
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-14
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-15
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-16
 • Mat tran Kharkov - man do suc dinh cao giua hai chien tuong-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Sina, NetEase)