Chỉ huy Lữ đoàn Quân đội Ukraine thừa nhận mất tới 80% quân số

Trong một cuộc phỏng vấn của truyền thông phương Tây tại thành phố chiến trường Lisichansk, một chỉ huy Lữ đoàn của Quân đội Ukraine thừa nhận đã mất tới 80% quân số.

 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-2
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-3
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-4
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-5
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-6
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-7
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-8
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-9
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-10
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-11
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-12
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-13
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-14
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-15
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-16
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-17
 • Chi huy Lu doan Quan doi Ukraine thua nhan mat toi 80% quan so-Hinh-18
Tiến Minh