Chiến thuật “ba vây, một mở” của Nga tại Donbass hiệu quả thế nào?

Quân đội Nga ở chiến trường Donbass đã áp dựng chiến thuật "bao vây ba mặt và một để trống" và đã đem lại hiệu quả rất cao?

 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-2
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-3
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-4
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-5
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-6
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-7
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-8
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-9
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-10
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-11
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-12
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-13
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-14
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-15
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-16
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-17
 • Chien thuat “ba vay, mot mo” cua Nga tai Donbass hieu qua the nao?-Hinh-18
Tiến Minh