Vũ khí tối tân vào tay Nga, điều phương Tây lo sợ đã đến?

Điều các nước phương Tây lo sợ đã xảy ra, khi những công nghệ vũ khí tối tân của họ lọt vào tay Nga; Moscow nói với Macron rằng, công nghệ pháo binh của Pháp đã được Nga làm chủ.

 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-2
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-3
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-4
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-5
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-6
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-7
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-8
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-9
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-10
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-11
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-12
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-13
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-14
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-15
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-16
 • Vu khi toi tan vao tay Nga, dieu phuong Tay lo so da den?-Hinh-17
Tiến Minh