Quân đội Ukraine dốc kho vũ khí cũ tăng cường cho mặt trận Donbass

Quân đội Ukraine dốc kho vũ khí cũ tăng cường cho mặt trận Donbass; với những đoàn tàu chở đầy pháo, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh…nhưng tất cả đều là vũ khí cũ từ thời Liên Xô để lại.

 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-2
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-3
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-4
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-5
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-6
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-7
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-8
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-9
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-10
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-11
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-12
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-13
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-14
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-15
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-16
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-17
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-18
 • Quan doi Ukraine doc kho vu khi cu tang cuong cho mat tran Donbass-Hinh-19
Tiến Minh