Chỉ huy Quân đội Ukraine đổ lỗi cho nhau khi để mất Ocheretine

Google News

Chỉ huy Quân đội Ukraine đã đổ lỗi cho nhau trong việc để mất cứ điểm Ocheretine ở tây bắc thành phố Avdiivka, dẫn đến việc sụp đổ liên hoàn ở khu vực này.

 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-2
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-3
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-4
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-5
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-6
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-7
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-8
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-9
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-10
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-11
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-12
 • Chi huy Quan doi Ukraine do loi cho nhau khi de mat Ocheretine-Hinh-13
Tiến Minh (Theo Avia.pro)