Đức phát triển loại pháo phòng không nào cho Ukraine chống UAV Nga?

Google News

Hãng Rheinmetall của Đức đã phát triển loại pháo phòng không Frankenstein, sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 1 đã loại biên để cung cấp cho Quân đội Ukraine chống UAV của Nga.

 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-2
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-3
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-4
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-5
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-6
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-7
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-8
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-9
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-10
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-11
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-12
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-13
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-14
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-15
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-16
 • Duc phat trien loai phao phong khong nao cho Ukraine chong UAV Nga?-Hinh-17
Tiến Minh (Theo Newsweek)