Chiến hạm Marat và 871 ngày sống mãi với Leningrad (P2)

Một trong những biểu tượng anh hùng của thành phố Leningrad, con tàu đã chiến đấu suốt những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại.

 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-2
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-3
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-4
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-5
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-6
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-7
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-8
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-9
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-10
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-11
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-12
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-13
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-14
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-15
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-16
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-17
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-18
 • Chien ham Marat va 871 ngay song mai voi Leningrad (P2)-Hinh-19
Lê Quang