Choáng: Mỹ kiếm 7,5 tỷ USD nhờ bán vũ khí chỉ trong một ngày

Tiến Minh -

(Kiến Thức) - Ngày 6/7 là một ngày hạnh phúc của các công ty sản xuất quốc phòng Mỹ, khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, họ đã phê duyệt gần 7,5 tỷ USD bán vũ khí cho năm quốc gia khác nhau.

 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-2
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-3
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-4
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-5
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-6
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-7
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-8
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-9
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-10
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-11
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-12
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-13
 • Choang: My kiem 7,5 ty USD nho ban vu khi chi trong mot ngay-Hinh-14