Choáng với giàn vũ khí duyệt binh của dân quân Houthi ở Yemen

Google News

Lực lượng vũ trang Houthi đã tổ chức một cuộc “duyệt binh hoành tráng” với nhiều loại tên lửa tầm xa. Dù sử dụng công nghệ “nhái”, nhưng cũng đủ để “hạ hỏa” những cái “đầu nóng” trong khu vực.

 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-2
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-3
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-4
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-5
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-6
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-7
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-8
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-9
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-10
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-11
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-12
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-13
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-14
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-15
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-16
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-17
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-18
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-19
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-20
 • Choang voi gian vu khi duyet binh cua dan quan Houthi o Yemen-Hinh-21
Tiến Minh (theo Al-Masdar News)