Chuyên gia Mỹ: Tên lửa siêu thanh Nga bộc lộ “gót chân Asin”

Google News

Chuyên gia David Wright của Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng, “Tên lửa Kinzhal giảm tốc độ khi tấn công mục tiêu”; đây là “điểm yếu chết người” của vũ khí siêu thanh.

 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-2
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-3
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-4
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-5
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-6
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-7
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-8
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-9
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-10
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-11
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-12
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-13
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-14
 • Chuyen gia My: Ten lua sieu thanh Nga boc lo “got chan Asin”-Hinh-15
Tiến Minh (Theo Bulgarian Military)