Mỗi năm Mỹ sản xuất được bao nhiêu tên lửa Patriot?

Google News

Lực lượng phòng không Ukraine chỉ trong vòng 2 phút, đã tiêu thụ hết số tên lửa Patriot tương đương với 6% sản lượng tên lửa mà Mỹ sản xuất trong một năm.

 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-2
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-3
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-4
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-5
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-6
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-7
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-8
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-9
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-10
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-11
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-12
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-13
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-14
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-15
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-16
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-17
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-18
 • Moi nam My san xuat duoc bao nhieu ten lua Patriot?-Hinh-19
Tiến Minh (theo Bulgarian Military)