Cuộc chiến tiêu hao, một tiểu đoàn quân Ukraine chỉ còn 28 tay súng

Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, từ bao vây diện rộng sang tiêu hao sinh lực bằng hỏa lực, khiến nhiều tiểu đoàn chiến đấu cơ bản của Quân đội Ukraine tại Donbass, chỉ còn 28 tay súng chiến đấu.

 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-2
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-3
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-4
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-5
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-6
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-7
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-8
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-9
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-10
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-11
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-12
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-13
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-14
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-15
 • Cuoc chien tieu hao, mot tieu doan quan Ukraine chi con 28 tay sung-Hinh-16
Tiến Minh