Nhìn lại hai trận tấn công và phòng thủ Đảo Rắn của Ukraine

Vì sao Đảo Rắn trở thành trọng điểm tranh chấp giữa Nga và Ukraine? Cùng nhìn lại hai trận tấn công và phòng thủ khốc liệt trong 3 tháng xung đột và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc phòng thủ đảo.

 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-2
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-3
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-4
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-5
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-6
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-7
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-8
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-9
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-10
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-11
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-12
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-13
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-14
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-15
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-16
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-17
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-18
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-19
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-20
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-21
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-22
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-23
 • Nhin lai hai tran tan cong va phong thu Dao Ran cua Ukraine-Hinh-24
Tiến Minh